Ушни марки

Какво предлагаме?

БИОСА развива дейност в областта на животновъдството чрез предлагане на висококачествени ушни марки отговарящи на изискванията на европейското и националното законодателство. Всички продукти са преминали през тестове за качество и издръжливост и са придружени със съответните сертификати.

БИОСА e вписана в регистъра на производителите и търговците на средства за идентификация на животните по чл.7, ал.3, т.21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на Българската агенция за безопасност на храните.

Ушни марки за агнета за клане

Ушни марки за говеда

Ушни марки за първоначална идентификация на едри преживни животни. Трайно надписани съгласно действащото в момента законодателство.

Един комплект се състои от два броя мъжки и два броя женски ушни марки. Надписани са двустранно за всяко ухо.

Ушни марки за овце и кози

Ушни марки за дребни преживни животни.

Комплектът включва два броя електронни ушни марки с чип, надписани двустранно за всяко ухо.

Ушни марки за свине

Клещи за поставяне на ушни марки

Последвайте ни: